افزایش کیفیت و کمیت محصولات و رشد مطلوب گیاهان  با ترکیبی متعادل از مواد آلی عناصر مصرفی در خاک

  humicchik-jadval
  humicchik-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  گالن5 لیتری
  سطل20 لیتری
  Category
  بهبود دهنده خاک (کود آلی), مایع