null

کاربرد کودهای فسفیت پتاسیم در کشاورزی

با افزایش جمعیت  ، نیاز به تولید و تامین مواد غذایی  بیش از پیش احساس شده و افزایش راندمان تولید در واحد سطح از اولویت تولید کنندگان این عرصه می باشد.

در راستای تامین سلامت جامعه و تولید محصول سالم و نیز در جهت کشاورزی پایدار وکاهش مصرف سموم شیمایی، استفاده از کودهایی را که همزمان با افزایش عملکرد، مقاومت و پایداری گیاه را در برابر تنش های محیطی (زیستی و غیر زیستی)  افزایش دهند ضروری ساخته است.

امروزه با شناخت بیشتر از مکانیسم عمل و اثر عناصر مغذی و پیشرفت در فناوری تولید کودهای شیمیایی ، ترکیبات کودی ای ارائه شده اند که علاوه بر بهبود فرایندهای زیستی گیاه ، توانایی و پایداری آن را، در برابر انواع تنش ها ارتقاء می دهند.

فسفیت پتاسیم یکی از این موارد است که بعنوان کود- سم در تولید محصولات سالم کاربرد فراوان دارد.

 

فسفیت پتاسیم چیست؟

فسفیت پتاسیم ترکیبی متشکل از دو عنصر ضروری و پر مصرف فسفر و پتاسیم است، که علاوه بر بهبود رشد رویشی گیاه ، محرک گلدهی بوده و کیفیت و میزان محصول را نیز افزایش می دهد.

این ترکیب بعنوان کود-سم شناخته می شود و عنصر فسفر موجود در آن به فرم فسفیت با فرمول شیمیایی HPO۳  می باشد.

فسفیت پتاسیم عملکردی مانند سموم سیستمیک دارد و علاوه بر پیشگیری از آلودگی گیاه به عوامل بیماری زا، در درمان طیف وسیعی از آلودگی های باکتریایی و قارچی نیز موثر می باشد.

 

مکانیسم عمل فسفیت پتاسیم در گیاه

مولکول فسفیت موجود در این ترکیب  به دلیل کوچک تر بودن نسبت به مولکول فسفات در گیاه بسیار سریع تر جذب و جابجا می شود.

این خاصیت فسفیت پتاسیم باعث شده است که بعنوان کود-سمی آلی  و مانند سموم سیستمیک به سرعت در تمام قسمت های گیاه پراکنده شود و با ارتقاء مکانیسم دفاعی سلول ها و تحریک آنها به تولید مواد فیتوآلکسین، از آلودگی گیاه به عوامل بیماری زا پیشگیری، و فرایند درمان و ترمیم را نیز تسریع کند.

همچنین فسفیت مانع از فعالیت چندین آنزیم در مسیر فرایند تولید گلیکوتیک پنتوز فسفات و اکسیداتیو پنتوز فسفات در قارچ فایتوفترا شده و از این طریق پاتوژن قارچ را در گیاه از بین می برد.

ترکیبات حاوی فسفیت موجب اختلال در متابولیسم فسفر و تجمع پلی فسفات و پیروفسفات درون عامل بیماری زا می گردند، که مهم ترین عامل موثر در برهم ریختن واکنش های آنابولیستی پیروفسفوریلاز و تجمع پیروفسفات می باشد.

 

فسفیت پتاسیم کدام یک از بیماری های گیاهی را کنترل می کند؟

فسفیت پتاسیم بر کنترل بیماری های سفیدک دروغی، پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدک داخلی، بادزدگی، پوسیدگی خاکستری و بیماری گموز در گیاهان بسیار موثر می باشد.

 

مزایای مصرف فسفیت پتاسیم چیست؟

فسفیت پتاسیم در گیاه خاصیت قارچکشی داشته و درکنترل آلودگی های باکتریایی و نماتدی بسیار موثر است.  این ترکیب با بهبود فرایندهای زیستی در گیاه بعنوان کود-سمی موثر شناخته می شود و برخلاف سموم قارچکش، اثرات تخریبی زیست محیطی ندارد . فسفیت پتاسیم به دلیل عدم ماندگاری در گیاه ( ماندگاری و دوره کارنس فسفیت پتاسیم در گیاه ۴ ساعت تخمین زده می شود ) جهت تولید محصول سالم بسیار کاربرد دارد.

 

کود سارفیت سارکو

شرکت سارکو  همواره در تولید و ارائه محصولاتی نوین و اقتصادی در راستای تولید و کشاورزی پایدار پیشرو بوده است.

سارفیت، محصول جدید سارکو، عملکردی مانند سموم سیستمیک داشته و علاوه بر پیشگیری از آلودگی گیاه به عوامل بیماریزا در درمان طیف وسیعی از آلودگی های باکتریایی و قارچی موثر می باشد. همچنین این کود موجب تسریع رشد رویشی در گیاه شده و کیفیت و میزان محصول را افزایش می دهد.