برنامه تخصصی تغذیه کودی سیب زمینی

مشخصات گیاهشناسی سیب زمینی

سیب زمینی از خانوادهSolanaceae  و نام علمی  Solanum tuberosumبـا نام انگلیسی potatoاست.

 

شرایط کشت سیب زمینی
دمای مناسب رشد

دمای مناسب شروع جوانه زنی و رشد سیب زمینی ۱۳ تا ۱۹ درجه سانتیگراد می باشد.

 

دمای مناسب گلدهی

دمای مناسب خاک برای شروع غده دهی ۱۶ تا ۱۹ درجه سانتیگراد می باشد.

 

خاک مناسب
 • خاک با درصد تخلخل بالاو بافت لومی_شنی برای کشت سیب زمینی مناسب می باشد.
 • سیب زمینی در خاک با PH6 تا ۷ رشد مناسبی دارد.
 • این گیاه نسبت به شوری خاک حساس می باشد.
طول دوره رشد و رسیدگی
 • ارقام زودرس : ۹۰ تا ۱۲۰ روز
 • ارقام میان رس: ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز
 • ارقام دیررس: ۱۵۰ تا ۱۸۰ روز

 

 

آفات و بیماری های شایع سیب زمینی
بیماری ها
 • بیماری ریزوکتونیایی سیب زمینی
 • بیماری ساق سیاه سیب زمینی
 • بیماری اسکب سیب زمینی
 • لکه موجی سیب زمینی

 

آفات
 • کنه سیب زمینی
 • کرم سیب زمینی
 • بید سیبزمینی
 • زنجرک سیب‌زمینی
 • کرم مفتولی

 

مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید سیب زمینی
۱-عنصر نیتروژن

نیتروژن موجب تسریع رشد رویشی و افزایش درشتی و وزن گیری غده سیب زمینی می شود.

 

۲-عنصر فسفر

این عنصر فتوسنتز و انتقال انرژی را بهبود بخشیده و تعداد و وزن غده سیب زمینی را افزایش می دهد.

 

۳-عنصر گوگرد

این عنصر در تمام مراحل رشد و نمو گیاه مورد نیاز می باشد و کیفیت محصول را به میزان زیادی افزایش می دهد.

 

۴-عنصر کلسیم

عنصر کلسیم موجب بهبود میزان و کیفیت محصول می شود و نقش بسزایی در پیشگیری از بیماری ها و کاهش خسارات ناشی از حمله آفات در گیاه دارد. این عنصر ماندگاری و بازارپسندی محصول را افزایش می دهد.

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی سیب زمینی
 • مصرف کودهای حاوی عنصر گوگرد موجب بهبود رشد و نمو سیب زمینی می شود.گوگرد از آلودگی گیاه به بیماری های قارچی پیشگیری کرده و میزان خسارت ناشی از آن را کاهش می دهد.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و آهن مایع ، همچنین کود میکرو پودری و میکرو مایع قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز  گیاه سیب زمینی به عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد و نمو آن می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • بدلیل خاصیت کلات کنندگی کودهای اسید هیومیک مصرف این ترکیبات همراه با آب آبیاری ، موجب رشد و توسعه ریشه شده و جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.