برنامه تخصصی تغذیه کودی زعفران

مشخصات گیاهشناسی زعفران

زعفران گیاهی از خانواده زنبقیان   Iridaceae    با نام علمیCrocus sativus L   و نام انگلیسی  Saffronاست.

 

شرایط کشت زعفران

 

دمای مناسب رشد
 • زعفران گیاهی سرما دوست است.
 • حداکثر دمای رشد زعفران بین ۴۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

 

دمای مناسب گلدهی
 • برای ظهور گل های زعفران محدوده دمایی ۹ تا ۱۵ درجه سانتیگراد مناسب می باشد.

 

 خاک مناسب
 • خاک لومی غنی از مواد آلی و با زهکش خوب برای کشت زعفران مناسب می باشد.
 • برای کشت زعفران خاک هایی با PH  بین ۷-۸ مطلوب می باشد.

 

طول دوره رشد و رسیدگی
 • مرحله تشکیل برگ های اولیه در جوانه پیاز : نیمه تیرماه تا نیمه مرداد ماه
 • مرحله تشکیل جام گل : نیمه دوم مردادماه
 • دوره بیداری و تشکیل گل : شهریور ماه تا آبان ماه
 • مرحله تشکیل غده دختری : بهمن و اسفندماه (جذب موادمغذی توسط گیاه در این مرحله از طریق برگ های گیاه بوده و محلول پاشی نقش موثری در افزایش محصول سال آینده دارد)

 

۱-طول دوره رشد زعفران را براساس دوره بیداری و خواب می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

الف- دوره بیداری

 • مرحله شدت رشد : مهر ماه تا بهمن ماه
 • مرحله توقف رشد: اسفند ماه تا اردیبهشت ماه

ب- دوره خواب

 • مرحله خواب حقیقی : اردیبهشت ماه تا تیر ماه
 • مرحله خواب ظاهری : تیر ماه تا شهریور ماه

 

۲-طول دوره رشد زعفران را براساس مراحل آبیاری می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

 • اولین آبیاری : شهریور ماه تا اول مهر
 • دومین آبیاری یا زاج آب : بعداز برداشت گل ، اواخر آبان ماه تا اواخر آذر ماه
 • سومین آبیاری یا کلش آب: اسفندماه

 

فصل کاشت و برداشت محصول
 • بطور کلی فصل گلدهی زعفران آبان و آذر ماه است.
 • حدود دو هفته پس از آبیاری اول مرحله ظهور گل های زعفران می باشد.
 • بهترین زمان کشت پیاز خردادماه می باشد، زیرا در این مرحله برگ های گیاه خشک بوده و گیاه در مرحله خواب حقیقی می باشد.

 

آفات و بیماری های شایع زعفران

 

بیماری ها
 • بیماری زوال زعفران
 • بیماری سیاهکزعفران
 • بیماری قارچی رایزوکتونیا
 • پیچیدگی و فنری شدن کلاله
 • پوسیدگی بنه
 • بیماری ورم پیاز
 • بیماری سیاهک زعفران
آفات
 • جوندگان : موش، خرگوش، جوجه تیغی
 • کنه پیاز زعفرانbulb mite
 • تریپس بنه
 • کرم پیازخوار زعفران
 • کنه بنه زعفران claparede Rhizoglyphus robini
 • کنه قهوه ای گندمlateens Muller
 • تریپس توتون یا تریپس پیازlindeman Thrips

 

 

مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید زعفران

 

۱-عنصر نیتروژن

این عنصر در مرحله رشد برگ ها و نیز در زمان رشد غده مورد نیاز گیاه می باشد.

 

۲-عنصر فسفر

مصرف کودهای حاوی درصد بالای عنصر فسفر قبل از آغاز مرحله تولید، محرک گلدهی بوده همچنین عنصر فسفر وجب بهبود فرایند فتوسنتز و انتقال انرژی شده و بر تولید غده موثر می باشد.

 

۳-عناصر ریزمغذی

تامین عناصر ریزمغذی در مرحله رشد برگ های گیاه زعفران و نیز تولید غده ضروری می باشد.

 

۴-عنصر آهن

عنصر آهن موجب افزایش سبزینگی و رشد رویشی در گیاه شده و کیفیت غده و نیز گل را در زعفران بهبود می بخشد.

 

۵-عنصر گوگرد

عنصر گوگرد موجب کاهش اثر شوری خاک و آب آبیاری بر روی گیاه شده  و در کنترل آفت کنه موثر می باشد.

این عنصر در تمام مراحل رشد و نمو گیاه مورد نیاز می باشد و کیفیت محصول را به میزان زیادی افزایش می دهد.

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی زعفران
 • مصرف کودهای حاوی عنصر گوگرد ، از آلودگی گیاه زعفران به بیماری های قارچی پیشگیری و میزان خسارت ناشی از آن را کاهش می دهد.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و مایع ، همچنین کود پودر میکرو و کود مایع میکرو قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز  گیاه زعفران به عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد و نمو آن می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • بدلیل خاصیت کلات کنندگی کودهای اسید هیومیک مصرف این ترکیبات همراه با آب آبیاری ، موجب رشد و توسعه ریشه شده و جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.