محلولی غنی از پتاس ،  فاقد کلر  برای افزایش کیفیت و مقاومت در برابر عوامل نامساعد با مهمترین عنصر برای گیاهان

  k50-jadval
  k50-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  تک عنصری, مایع