محلولی سرشار از پتاس ، فاقد کلر  برای افزایش کیفیت و مقاومت در برابر عوامل نامساعد با مهمترین عنصر برای گیاهان

  k40-jadval
  k-40-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  تک عنصری, مایع