موثر در فتوسنتز و قابلیت جذب بالا از طریق ریشه و اندام هوایی گیاهان

  manganez-jadval
  manganez-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  تک عنصری, مایع