پدیده ای در افزایش سال آوری و تناژ برای انواع باغات

  znb-jadval
  znb-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  چند عنصری, مایع