افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنشها با ترکیبی متعادل از فسفر و پتاس

  pk-jadval
  pk-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  چند عنصری, مایع