ترکیبی مناسب جهت افزایش حجم ریشه و شکوفایی گیاهان

  phos-jadval
  phos-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  تک عنصری, مایع