فرمولی  جادویی از عناصر پرمصرف پتاسیم و گوگرد  جهت بهبود عملکرد خاک و افزایش کیفیت محصـولات و قابل مصرف در دوره رسیدگی ودوره زایشی گیاهان

  solo-p-jadval
  solo-p-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  پاکت کامپوزیت10 کیلویی
  پاکت کامپوزیت20 کیلویی
  Category
  پودری, تک عنصری