کودی تاثیر گذار همراه با عناصر مورد نیاز گیاه

  khiar-jadval
  khiar-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  مایع, مختص