ترکیبی خاص برای محصولی خاص

  rice-jadval
  rice-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  مایع, مختص