آهن
کود آهن کلاته %۶ Tilox
پـودری، تک عنصـری
بسته بندی ۱ کیلویی

  • شادابی و طراوت گیاه با بهترین تامین کننده آهن به فرم کلات EDDHA
Artboard 1