ترکیبی موثر در جلوگیری از استرس وتنشهای محیطی وهمچنین کلات کننده عناصر

  aminoacid-jadval
  aminoacid-tagnew
   
  نوع بسته بندیوزن
  بطری1 لیتری
  Category
  مایع, محرک رشد