برنامه تخصصی تغذیه کودی خیار

مشخصات گیاهشناسی خیار

خیار از خانواده کدوئیان Cucurbitaceae و ازجنس  و  Cucumis  ، نام علمی   Cucumis sativus L و نام انگلیسی cucumber می باشد.

 

شرایط کشت خیار
دمای مناسب رشد
 • خیار یک گیاه گرمسیری بوده و نیاز به نور مستقیم آفتاب دارد.
 • ۱۲ درجه سانتیگراد حداقل دما برای جوانه زدن بذر خیار است .

 

دمای مناسب گلدهی

دامنه دمائی ۲۳ تا ۲۷ درجه سانتیگراد برای رشد و تولید میوه مناسب می باشد.

 

خاک مناسب

خاک های سبک و غنی از مواد آلی و PH خنثی تا اسیدی برای کشت این گیاه مطلوب است.

 

طول دوره رشد و رسیدگی
 • بطور میانگین بذر خیار ۳ روز بعداز کاشت ، جوانه می زند.
 • ۴۰ تا ۴۵ روز پس از کشت گیاه خیار وارد مرحله تولید و گلدهی می شود.

 

فصل کاشت و برداشت محصول

اولین برداشت ۶۰  الی ۷۰ روز پس از کاشت می باشد.

 

آفات و بیماری های شایع خربزه و ملون

 

بیماری ها
 • بیماری سفیدک دروغی(درونی)
 • سفیدک سطحی (پودری،حقیقی،آشکار)
 • ویروس موزاییک خیار
 • بوته میری خیار
 • کپک خاکستری

 

آفات
 • شته
 • کنه تارتن دونقطه‌ای
 • سفیدبالک
 • مگس جالیز
 • نماتد مولد غده ریشه خیار

 

 مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید خیار
۱-عنصر نیتروژن

کمبود عنصر نیتروژن در زمان رشد میوه   خیار موجب بدشکل شدن و انحناء در آن می شود. این عنصر موجب تسریع رشد رویشی و افزایش درشتی و وزن گیری میوه خیار می شود.

 

۲-عنصر فسفر

این عنصر فتوسنتز و انتقال انرژی را بهبود بخشیده و گلدهی و رشد محصول را افزایش می دهد.

 

۳-عناصر ریزمغذی

عناصر روی و بر میزان گلدهی را در گیاه افزایش داده و از ریزش نابهنجار گل ومیوه در خیار پیشگیری می کنند. کمبود عناصر ریزمغذی موجب بدکلی و کاهش محصول در بوته خیار می شود.

 

۴-عنصر آهن

عنصر آهن موجب افزایش سبزینگی و رشد رویشی در گیاه شده و کیفیت میوه را بهبود می بخشد. این عنصر تاثیر زیادی بر افزایش کیفیت و رنگ میوه خیار داشته و بازارپسندی آن را افزایش می دهد.

 

۵-عنصر گوگرد

این عنصر در تمام مراحل رشد و نمو گیاه مورد نیاز می باشد و کیفیت محصول را به میزان زیادی افزایش می دهد. کود گوگرد پتاس علاوه بر بهبود رشد رویشی و کیفیت محصول در پیشگیری از آلودگی بوته خیار به بیماریهای قارچی و آفات نیز موثر است.

 

۶-عنصر کلسیم

عنصر کلسیم علاوه بر تاثیر مستقیم بر میزان و کیفیت محصول، نقش بسزایی در پیشگیری و درمان بیماری های گیاه و نیز کاهش خسارات ناشی از حمله آفات مکنده در گیاه دارد.

 

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی خیار
 • مصرف کودهای حاوی سیلسیم و پتاسیم علاوه بر بهبودکیفیت محصول و مقاومت مکانیکی دیواره سلول ها ، از نفوذ آفات مکنده و عوامل بیماری زا پیشگیری و عمر انبارمانی میوه خیار را افزایش می دهد.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و مایع ، همچنین کود پودر میکرو و کود مایع میکرو قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز  گیاه خیار به عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد و نمو آن می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • بدلیل خاصیت کلات کنندگی کودهای اسید هیومیک مصرف این ترکیبات همراه با آب آبیاری ، موجب رشد و توسعه ریشه شده و جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.