برنامه تخصصی تغذیه کودی توت فرنگی

مشخصات گیاه شناسی توت فرنگی

توت فرنگی از خانواده گل سرخیان ( Rosacea ) و از جنس Fragaria  بـا نام انگلیسی Strawberry است.

 

شرایط کشت توت فرنگی
دمای مناسب رشد

توت فرنگی از گیاهان مناطق معتدل بوده و دمای مناسب رشد و نمو آن۲۰تا۲۶ درجه سانتیگراد می باشد.

 

دمای مناسب گلدهی

زمان گل دهی بوته توت فرنگی در ماه های خنک ( مهر تا بهمن) می باشد و هر بوته در طی فصل رشد ۱۵-۱۰ عدد ساقه رونده تولید می کند،که پس از ۳-۲ هفته ریشه مستقل و بوته تازه بوجود می آورند.

 

خاک مناسب کشت

این گیاه به دلیل داشتن ریشه های سطحی (عمق ریشه ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر) به کم آبی و شوری حساس بوده و درانواع خاک های عمیق با بافت شنی رسی با زهکش مناسب و PH 5 تا ۷.۵ قابل کشت می باشد.

 

طول دوره رشد و رسیدگی

گیاه توت فرنگی ۲ ماه بعداز انتقال نشاء آن، به گل رفته و ۲ماه بعد از گل دهی، محصول آماده برداشت می شود.گیاه توت فرنگی ۱۴ هفته بعداز کاشت، میوه می دهد.

 

فصل کاشت و برداشت محصول

کاشت نشاء توت فرنگی در مهر و آبان و شروع گلدهی بهمن و اسفند ماه می باشد. رسیدگی محصول و برداشت چین های متوالی از اردیبهشت ماه آغاز می شود.

 

آفات و بیماری های شایع توت فرنگی
بیماری های ویروسی
 • ویروس چروکیدگی توت فرنگی
 • ویروس خال توت فرنگی
 • ویروس لکه‌های نهفته توت فرنگی
 • ویروس موزاییک عربی

 

بیماری های قارچی
 • آنتراکنوزAnthracnose
 • پوسیدگی چرمی توت فرنگیPhytophthora cactorum
 • پوسیدگی میوه بورتیتیس Bortrytis
 • پژمردگی فوزاریوم Fusarium

 

آفات
 • زنجره های برگی توت فرنگی
 • سوسک های خاکزی
 • طوقه خوارهای توت فرنگی
 • سن لیگوس
 • تریپس توت فرنگی
 • شته توت فرنگی Chaetospihon fragaefolii

 

مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید توت فرنگی
۱-عنصر نیتروژن

 نیتروژن مهم ترین عنصر غذایی در تغذیه توت فرنگی است و در ساخت ترکیبات پروتئینی، اسیدهای آمینه و کربوهیدرات ها ، رشد رویشی، تشکیل گل با اندازه مناسب و میوه درشت تر ، عملکرد محصول و رسیدگی میوه موثر می باشد.

 

۲-عنصر فسفر

فسفر ، موجب رشد و توسعه سیستم ریشه گیاه توت فرنگی شده و کیفیت میوه را به میزان زیادی افزایش  می دهد. علاوه بر آن محرک گلدهی است و بر تعداد شکوفه و در نتیجه ،میزان تولید نهایی موثر می باشد.

 

۳-عنصرپتاسیم

پتاسیم محرک گلدهی است و بر تشکیل و درشتی میوه توت فرنگی و افزایش عملکرد موثر می باشد. همچنین موجب بهبود و شیرین تر شدن مزه میوه توت فرنگی می شود.این عنصر مقاومت گیاه توت فرنگی را در برابر تنش های محیطی افزایش می دهد.

۴-عنصر کلسیم

عنصر کلسیم نقش مهمی در تشکیل دیواره و سلولی داشته و بر رشد رویشی گیاه موثر است. این عنصر میزان گلدهی و تولید را افزایش داده و  مصرف آن در مرحله تشکیل و رسیدگی میوه توت فرنگی علاوه بر افزایش کیفیت ( رنگ، طعم و درشتی) ، موجب سفتی بافت و پیشگیری از آسیب های فیزیکی در زمان جابجایی میوه می شود. کلسیم عمر انبارمانی میوه توت فرنگی را به میزان زیادی افزایش می دهد.

 

۵-عنصر بر

این عنصر محرک گلدهی بوده و تولید شکوفه و را افزایش داده و موجب تسهیل انتقال کلسیم در گیاه می شود. همچنین با افزایش استحکام دمبرگ و دمگل از ریزش نابهنجار شکوفه و میوه پیشگیری کرده و کیفیت و بازارپسندی محصول را به میزان زیادی افزایش می دهد.

 

۶-عنصر روی

این عنصر بر رشد رویشی گیاه ،میزان گلدهی و تولید موثر می باشد. عنصر روی از ریزش نابهنجار شکوفه و میوه پیشگیری کرده و میزان تولید را افزایش می دهد.

 

۷-عنصر گوگرد

این عنصر رشد رویشی در گیاه توت فرنگی را تسریع کرده و کیفیت میوه را افزایش می دهد. همچنین این عنصر در پیشگیری از آلودگی توت فرنگی به بیماریهای قارچی و باکتریایی و نیز کنترل خسارات ناشی از حمله آفات بسیار موثر می باشد.

 

۸-عنصر سیلسیم

مصرف کودهای حاوی سیلسیم علاوه بر افزایش کیفیت محصول توت فرنگی ، مقاومت دیواره سلول ها را بالا برده و از نفوذ آفات مکنده و عوامل بیماریزا پیشگیری می کند . همچنین این عنصر بر افزایش عمر انبارمانی میوه نیز تاثیر مثبت دارد.

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی توت فرنگی
 • مصرف کودهای حاوی عنصر گوگرد در زمان رسیدگی محصول ، از آلودگی میوه توت فرنگی به بیماری های قارچی پیشگیری و میزان خسارت ناشی از آن را کاهش می دهد.
 • بعداز برداشت هر چین جهت بازسازی بوته توت فرنگی و شروع تولید مجدد، استفاده از کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عناصر ریزمغذی توصیه می شود.
 • مصرف کودهای حاوی سیلسیم و پتاسیم علاوه بر بهبودکیفیت محصول و مقاومت مکانیکی دیواره سلول ها ، از نفوذ آفات مکنده و عوامل بیماریزا پیشگیری و عمر انبارمانی میوه توت فرنگی را افزایش می دهد.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و مایع ، همچنین کود پودر میکرو کود مایع میکرو قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز  گیاه توت فرنگی به عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد و نمو آن می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است  و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • بدلیل خاصیت کلات کنندگی کودهای اسید هیومیک مصرف این ترکیبات همراه با آب آبیاری ، موجب رشد و توسعه ریشه شده و جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.