آهن پرو
کود آهن کلاته ۶% Fe Pro
پـودری، تک عنصـری
بسته بندی ۱ کیلویی

شادابی و طراوت گیاه با بهترین تامین کننده آهن به فرم کلات EDDHA

Artboard 1