null

کاربرد کودهای فروتست در پیشگیری از سال آوری باغات

مکمل غذایی فروتست چیست؟

فروتست ها دسته ای از کودهای مغذی می باشند که عمدتا از سه عنصر نیتروژن، فسفر ، روی و بر تشکیل شده اند.

ترکیب این عناصر در کنار هم کمپلکسی مغذی و منحصربفرد جهت رشد رویشی و نیز تولید در گیاه را فراهم میاورد.

 

مزایای کاربرد کودهای فروتست

کود فروتست در حفظ جوانه های زایشی و رویشی درختان و افزایش مقاومت آنها در برابر تغییرات دمایی و سرمای زمستان بسیار کاربرد داشته و موثر است.

ترکیب روی و بُر موجود در این کود مقاومت گیاه را در برابر بیماریها بالا برده و میزان آسیب به سلول های گیاه را در شرایط نامساعد کاهش می دهد.

عنصر روی ، نقشی فعال در زنده نگهداشتن دانه گرده دارد و در تلقیح و باروری گیاه نیز موثر است.

روی از عناصر ساختاری هورمون های گیاهی و موثر بر سنتز بیش از ۳۰۰ نوع آنزیم است بنابراین در ، جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه ، تولید گرده و تشکیل میوه، فتوسنتز و افزایش تولید و تجمع ماده خشک در گیاه  دخیل می باشد.

 

چگونگی تاثیر کودهای فروتست در کاهش سال آوری باغات

سال آوری از عوامل مهم محدود کننده و نامطلوب در باغداری است که با کوددهی و تغذیه مناسب  درختان قابل پیشگیری می باشد.

کاهش محصول در سال باغی جدید در اثر کاهش تعداد جوانه های مولد بر روی درخت را سال آوری گویند. سال آوری زمانی اتفاق می افتد که جوانه های مولد موجود بر روی درخت از توانایی رشد و  نمو کافی برای تولید در سال باغی جدید برخوردار نبوده و به همین دلیل میزان عملکرد و تولید کاهش می یابد.

عدم تقویت درخت پس از برداشت محصول در کاهش جوانه های مولد تاثیر چشمگیر دارد. کوددهی و تامین عناصر مغذی پس از برداشت محصول موجب ذخیره  مواد ضروری در جوانه ها شده و عاملی موثر در بالا بردن مقاومت و افزایش شانس زنده ماندن آنها در صورت بروز تنش سرمازدگی می باشد.

تغذیه مناسب گیاه و تقویت جوانه های مولد بر روی شاخه درخت علاوه بر تضمین زنده ماندن و ادامه حیات سلول های مریستمی، جوانه ها را در طول فصل سرما در برابر  آسیب های ناشی از کاهش دما حفظ کرده و موجب افزایش تعداد گل و شکوفه سالم و در نتیجه ارتقاء و تضمین عملکرد نهایی میوه و باغ خواهند شد.  بر همین اساس محلول پاشی درختان پس از برداشت محصول با کودهای فروتست توصیه می شود.

 

تاثیر کود فروتست بر افزایش گلدهی و عملکرد

با شروع فعالیت های زیستی گیاه همزمان با تورم جوانه های زایشی مولد برگ و گل بر روی شاخه درختان ، استفاده از کودهای فروت ست راهکاری مطمئن و مناسب جهت تامین عناصر ضروری گیاه می باشد.

در این زمان اکثر درختان فاقد برگ بوده و به دلیل دمای پایین ، ریشه ها فعالیت کمی دارند و حرکت شیره سلولی در آوندهای گیاه بسیار کند می باشد و استفاده از کودهای فروتست بصورت موثر و سریع عناصر ضروری جهت گلدهی و رشد را در اختیار گیاه قرار می دهد.

ترکیبات موجود در این کودها با افزایش استحکام دمگل و دمبرگ از ریزش نابهنجار برگ و گل و میوه بر روی درخت پیشگیری و میزان خسارات ناشی از ریزش محصول را  نیز کاهش و از بروز آن پیشگیری میکند.

 

کود فروتست و افزایش کیفیت محصول

فروت ست ها ترکیبات غذایی می باشند که در زمان تشکیل و رسیدگی میوه بسیار کاربرد داشته و در افزایش کیفیت محصول نقش بسزایی دارند.

در طول مرحله رشد و رسیدگی محصول با تاثیر بر فرایندهای تولید و انتقال قند و پروتئین در گیاه ، نقش اساسی در افزایش کیفیت از جمله طعم و رنگ مطلوب آن داشته و موجب افزایش وزن گیری و در نتیجه درشتی میوه  می شوند.

 

کود مایع فروتست شرکت سارکو

کود مایع فروتست شرکت سارکو کمپلکسی مغذی از عناصر روی، بر و نیتروژن می باشد. این کود به سرعت توسط گیاه جذب شده و مصرف آن پس از برداشت محصول تاثیری چشمگیر بر افزایش درصد جوانه های مولد در سال باغی دارد . علاوه بر این محلول پاشی درختان باغ پس از پایان سرمای زمستان و همزمان با تورم جوانه های زایشی و رویشی گیاه جهت تلقیح و تولید محصول سالم توصیه می شود.