ترکیبـاتی موثر از عناصر پرمصرف با فرمول‏هـایی طلایی جهـت رشد و نمو گیـاهان

  npkline-jadval
  npkline-tag
   
  نوع بسته بندیوزن
  جعبه1 کیلویی
  پاکت کامپوزیت10 کیلویی
  پاکت کامپوزیت20 کیلویی
  Category
  پودری, تک عنصری, چند عنصری